کسب عناوین برتر در جشنواره ها

کسب رتبه هشتم کشوری در جشنواره رینوتکس تبریز از میان بیش از 1300 طرح در زمینه های مختلف از جمله نانو و الکترونیک و ... توسط شرکت سلامت گستران آرایان